Navigatie   Wat is 3WiC?   Wat levert 3WiC?
   


3WiC is een zelfstandige onderneming welke zich tot doel heeft gesteld bedrijfsprocessen te verbeteren en zodoende bij te dragen aan een verhoging van het rendement van haar klanten. 3WiC doet dit door enerzijds de huidige werkprocessen te analyseren en op rationele basis te zoeken naar verbeteringen en alternatieven. 3WiC legt verbindingen tussen de samenhang van oorzaken en de gevolgen hiervan. Tegelijkertijd houdt 3WiC rekening met de behoeften en motivatie van de betrokken medewerkers. 3WiC besteedt bij het wijzigen van werkprocessen dan ook veel aandacht aan de ontwikkeling van deze medewerkers.

3WiC is geboren uit de vraag naar balans tussen rationele, materiële drijfveren en menselijke drijfveren zoals plezier, voldoening, gevoel van verantwoordelijkheid en waardering, en het verlangen naar zelfstandigheid en zelfbeschikking.
3WiC is er van overtuigd dat deze balans universeel van toepassing is..

 
Werkprocesverbetering:
3WiC helpt ondernemingen met het verbeteren van hun werkprocessen. Dit doet 3WiC door analyse van de bestaande werk-processen en het doen van voorstellen ter verbetering. 3WiC kan tevens nieuwe werkprocessen implementeren en borgen.

Interim- en Crisismanagement:
3WiC kan interim managementtaken uitvoeren binnen organisaties welke behoefte hebben aan het doorvoeren van een verandering. Dit varieert van geplande veranderingen tot het weer operationeel krijgen van werkprocessen in crisissituaties.
       Copyright 3WiC        
     TripleM Webdesign